Mường Thanh Sài Gòn Centre Hotel – 8A Đ. Mạc Đĩnh Chi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8A Đ. Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3827 9595
Trang web muongthanh.com
Vị trí chính xác 10.784.183.599.999.900, 1.067.005.471


Hình ảnh

Xem thêm:  Saint Simeon Resort and Spa, Tan Phuoc Hamlet