Mỹ Mỹ Spa, Phường 16

Thông tin địa điểm

Địa chỉ A115 Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 288 11 92
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.578.833, 106.710.775


Địa chỉ Mỹ Mỹ Spa ở đâu?

A115 Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mỹ Mỹ Spa như thế nào?

Thứ Ba:[09:30-20:00], Thứ Tư:[09:30-20:00], Thứ Năm:[09:30-20:00], Thứ Sáu:[09:30-20:00], Thứ Bảy:[09:30-20:00], Chủ Nhật:[09:30-20:00], Thứ Hai:[09:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bơi thuỷ liệu cho bé - BamCare Spa Quận 3, Phường 2