Nail – Spa Minh Thư, 138/5D Phạm Thị Giây, Âp Tam Đông 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 138/5D Phạm Thị Giây, Âp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 538 75 54
Trang web
Vị trí chính xác 108.840.677, 1.066.214.578


Địa chỉ Nail - Spa Minh Thư ở đâu?

138/5D Phạm Thị Giây, Âp Tam Đông 2, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nail - Spa Minh Thư như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chăm sóc da, massage body, Phường 12