Nam châu beauty, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 43 Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 211 32 29
Trang web
Vị trí chính xác 10.748.317.199.999.900, 1.066.424.696


Địa chỉ Nam châu beauty ở đâu?

43 Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nam châu beauty như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shynh House Sư Vạn Hạnh - 591 Sư Vạn Hạnh