Nathalie’s Thai Restaurant – 23 Bùi Bằng Đoàn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23 Bùi Bằng Đoàn, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5410 0822
Trang web nathalie.com.vn
Vị trí chính xác 107.293.758, 1.067.087.402


Địa chỉ Nathalie's Thai Restaurant ở đâu?

23 Bùi Bằng Đoàn, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nathalie's Thai Restaurant như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chang Modern Thai Cuisine 347 Phan Xích Long - 347 Phan Xích Long