Nem Nướng Ninh Hòa Cô Nga – 389 Nguyễn Thái Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 389 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 829 55 85
Trang web
Vị trí chính xác 10.795.599, 106.650.995


Địa chỉ Nem Nướng Ninh Hòa Cô Nga ở đâu?

389 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nem Nướng Ninh Hòa Cô Nga như thế nào?

Thứ Ba:[09:30-21:00], Thứ Tư:[09:30-21:00], Thứ Năm:[09:30-21:00], Thứ Sáu:[09:30-21:00], Thứ Bảy:[09:30-21:00], Chủ Nhật:[09:30-21:00], Thứ Hai:[09:30-21:00]

Mạng xã hội của Nem Nướng Ninh Hòa Cô Nga là gì?

facebook: https://www.facebook.com/nemnuongconga/

Hình ảnh

Xem thêm:  Há Cảo KIỀU KÝ, Phường 11