NEW HAIR HTsalon, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2VP, Châu Thới, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0398 501 090
Trang web
Vị trí chính xác 107.828.283, 1.066.610.975


Địa chỉ NEW HAIR HTsalon ở đâu?

2VP, Châu Thới, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của NEW HAIR HTsalon như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00], Thứ Sáu:[08:30-20:00], Thứ Bảy:[08:30-20:00], Chủ Nhật:[08:30-20:00], Thứ Hai:[08:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  30Shine - 25 Tôn Đản