Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Cn 4, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 57-59 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3943 3907
Trang web vietinbank.vn
Vị trí chính xác 10.765.929, 1.067.025.668


Địa chỉ Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Cn 4 ở đâu?

57-59 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Cn 4 như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Chi Nhánh 10 - Vietinbank, 121 Ngô Gia Tự