Ngân hàng Quốc Tế – VIB ATM, Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 4 Phạm Ngọc Thạch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 4 Phạm Ngọc Thạch, Bến Nghé, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 8180
Trang web vib.com.vn
Vị trí chính xác 10.781.438.099.999.900, 1.066.976.636


Hình ảnh

Xem thêm:  ACB - PGD Gò Vấp - 634 Quang Trung