Ngân Hàng Tmcp Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Pgd Tạ Uyên, 243 Tạ Uyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 243 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3956 2281
Trang web
Vị trí chính xác 107.589.393, 1.066.533.008


Xem thêm:  Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - 18 Đ. Cộng Hòa