Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank Phú Mỹ Hưng – Toà nhà Capital Tower 6 Nguyễn Khắc Viện, Quận 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Toà nhà Capital Tower 6 Nguyễn Khắc Viện, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 588822
Trang web techcombank.com.vn
Vị trí chính xác 107.283.113, 10.672.007.049.999.900


Địa chỉ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank Phú Mỹ Hưng ở đâu?

Toà nhà Capital Tower 6 Nguyễn Khắc Viện, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank Phú Mỹ Hưng như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  TECHCOMBANK - Lim Tower, 9-11 Đ. Tôn Đức Thắng