Ngọc Hà Beauty Clinic – 40-42 Hoàng Dư Khương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40-42 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0888 889 282
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.776.801.599.999.900, 10.667.209.079.999.900


Địa chỉ Ngọc Hà Beauty Clinic ở đâu?

40-42 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngọc Hà Beauty Clinic như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Guardian, Phường 5