Nguyễn Kim Quận 7, 10-10A Nguyễn Thị Thập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10-10A Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6800
Trang web 090 263 51 24
Vị trí chính xác Tân Quy, Phòng tập thể dục,Phòng tập thể dục đấm bốc,Trung tâm yoga


Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng mực in tại quận 6, Phường 12