Nguyên liệu làm bánh khánh hạnh – 43 Phó Đức Chính

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 43 Phó Đức Chính, Phường 1, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 856 68 27
Trang web
Vị trí chính xác 107.997.559, 1.066.972.775


Địa chỉ Nguyên liệu làm bánh khánh hạnh ở đâu?

43 Phó Đức Chính, Phường 1, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nguyên liệu làm bánh khánh hạnh như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  FREST CAKE/ BÁNH KEM NGON TÂN PHÚ/ BÁNH KEM LUỸ BÁN BÍCH, Hoà Thanh