Nguyên’s Music Room – Dạy Đàn Piano Ukulele Phú Nhuận Bình Thạnh – 39 Vũ Huy Tấn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 39 Vũ Huy Tấn, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0836 451 440
Trang web 0378 136 436
Vị trí chính xác Phường 12, nKjnYrqpCq3f5NoP8fa08AU,0ahUKEwi656OktaX5AhWtL1kFHXE7DV4Q8BcInwQoAA,32 Bùi Đình Tuý,Phường 12,Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,,,,,,,,,10.8082149,106.7074907,0x317528bdb693cbdf:0xd6fb02c076719f51,Trung Tâm Gia Sư Hiệu Quả,,,Phường 12, Bình Thạnh,,,,Trung Tâm Gia Sư Hiệu Quả, 32 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,Ưa thích,,1,,,,,,,,0ahUKEwi656OktaX5AhWtL1kFHXE7DV4QwaQDCLEEKAA,2,Muốn đến,,1,,,,,,,,0ahUKEwi656OktaX5AhWtL1kFHXE7DV4QwaQDCLIEKAE,7,Lịch trình di chuyển,,1,,,,,,,,0ahUKEwi656OktaX5AhWtL1kFHXE7DV4QwaQDCLMEKAI,4,Địa điểm có gắn dấu sao,,1,,,,,,,,0ahUKEwi656OktaX5AhWtL1kFHXE7DV4QwaQDCLQEKAM,,,,0ahUKEwi656OktaX5AhWtL1kFHXE7DV4Q0JcGCLAEKBA,,,,,Asia/Saigon,,,,,,,,,,nKjnYrqpCq3f5NoP8fa08AU,,32 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,,,,,,,,,,https://business.google.com/create?fp=15490978368915087185&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,Xác nhận doanh nghiệp này,,0ahUKEwi656OktaX5AhWtL1kFHXE7DV4Q_1kItgQoEg,,,,,,,,,,,,Xếp hạng và đánh giá,Chia sẻ trải nghiệm của bạn để giúp người khác,,1,Mô tả cụ thể trải nghiệm của bạn tại địa điểm này,,,,,,0,,,,,,Trung Tâm Gia Sư Hiệu Quả (Chủ sở hữu),,,,,,,117843476741075340983,,,,1,,,,,,1,,,,,,,,,,,ChIJ38uTtr0odTERUZ9xdsAC-9Y,,,,Phường 12, Bình Thạnh,32 Bùi Đình Tuý,32 Bùi Đình Tuý,Thành phố Hồ Chí Minh,,,,,,,,,Trung Tâm Gia Sư Hiệu Quả,,,188,187,,186,/g/11h1c5945,,,,,,,,,,,,,,,,,,Tiếng Việt,,,vi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,,,,,,,,https://www.google.com/search?q=local+guide+program&ibp=gwp;0,26,Ok0KSyJHVHJ1bmcgVMOibSBHaWEgU8awIEhp4buHdSBRdeG6oyBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0oAg&pcl=lp,,,,+84 378 136 436,0378 136 436,1,+84 378 136 436,2,,+84378136436,,tel:+84378136436,,,0ahUKEwi656OktaX5AhWtL1kFHXE7DV4Q_doBCK8EKA8,,,,,7,Trung Tâm Gia Sư Hiệu Quả,32 Bùi Đình Tuý,Phường 12,Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,2,Trung Tâm Gia Sư Hiệu Quả, 32 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,1,32 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,4,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,Phường 12, Bình Thạnh,32 Bùi Đình Tuý,32 Bùi Đình Tuý,Thành phố Hồ Chí Minh,,Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh,VN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10.8082149,106.7074907,,,,,,,,,,,,,,,,,,https://business.google.com/local/business/setup/create?fp=15490978368915087185&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,,,,,,1,0x317528bdb693cbdf:0xd6fb02c076719f51,,,/g/11h1c5945,ChIJ38uTtr0odTERUZ9xdsAC-9Y
Xem thêm:  Trung tâm dạy piano Tân Hương - Ngũ Cung, 246 Tân Hương