Nguyên’s Music Room – Dạy Đàn Piano Ukulele Phú Nhuận Bình Thạnh – 39 Vũ Huy Tấn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 39 Vũ Huy Tấn, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0836 451 440
Trang web daypiano-ukulele.blogspot.com
Vị trí chính xác 107.975.876, 1.066.946.775


Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm gia sư WElearn - Trung tâm gia sư Thủ Đức Quận 9 TPHCM - 133/1A Chương Dương