Nguyệt Nails – 6Ebis Phan Kế Bính

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6Ebis Phan Kế Bính, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 348 74 79
Trang web nguyetnails.com
Vị trí chính xác 107.899.295, 1.066.994.982


Địa chỉ Nguyệt Nails ở đâu?

6Ebis Phan Kế Bính, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nguyệt Nails như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gội đầu dưỡng sinh, Tân Tạo