Nhẫn Cưới Kim Ngọc Thủy – Quận Tân Bình – 242 Âu Cơ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 242 Âu Cơ, Phường 5, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0857 769 769
Trang web kimngocthuy.com
Vị trí chính xác 107.728.846, 1.066.493.789


Địa chỉ Nhẫn Cưới Kim Ngọc Thủy - Quận Tân Bình ở đâu?

242 Âu Cơ, Phường 5, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhẫn Cưới Kim Ngọc Thủy - Quận Tân Bình như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-20:30], Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30], Thứ Bảy:[09:00-20:30], Chủ Nhật:[09:00-20:30], Thứ Hai:[09:00-20:30]

Mạng xã hội của Nhẫn Cưới Kim Ngọc Thủy - Quận Tân Bình là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/kimngocthuy.vn/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng vàng bạc đá quý Ngọc Anh, Phường 9