Nhà Cho Thuê Trần Thị Mỹ Thanh – 17F Đặng Văn Ngữ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17F Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 868 68 16
Trang web
Vị trí chính xác 107.958.961, 1.066.697.951


Địa chỉ Nhà Cho Thuê Trần Thị Mỹ Thanh ở đâu?

17F Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Nhà Cho Thuê Trần Thị Mỹ Thanh là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/BatDongSan0906688582/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hòa Phát - 226 Phan Xích Long