Nhà hàng Ấn Độ – Bombay, 120F Trần Bình Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 120F Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 369 87 43
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.577.143, 10.668.090.869.999.900


Địa chỉ Nhà hàng Ấn Độ - Bombay ở đâu?

120F Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Ấn Độ - Bombay như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Taj Grill, Phường 2