Nhà hàng bờ sông Nhật Nguyệt – 149/4 Bình Quới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 149/4 Bình Quới, Phường 27, Bình Thạnh, phường 27 Bình Thạnh Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6659 5795
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.820.322.899.999.900, 1.067.250.262


Địa chỉ Nhà hàng bờ sông Nhật Nguyệt ở đâu?

149/4 Bình Quới, Phường 27, Bình Thạnh, phường 27 Bình Thạnh Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng bờ sông Nhật Nguyệt như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm Niêu Sài Gòn, Võ Thị Sáu