Nhà hàng Cá Sấu – 4 Thạnh Lộc 30

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Thạnh Lộc 30, KP1, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0837 161 441
Trang web casauhoaca.com
Vị trí chính xác 108.750.149, 106.682.757


Địa chỉ Nhà hàng Cá Sấu ở đâu?

4 Thạnh Lộc 30, KP1, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Cá Sấu như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ẩm Thực Vị Biển 2 - 2A Đường Song Hành, QL22