Nhà Hàng Chay Hoa Sen, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Trung Tâm Thương Mại – đường, 23 G4, Nguyễn Kiệm, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3837 823
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 103.650.669, 10.708.266.789.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Chay Hoa Sen ở đâu?

Trung Tâm Thương Mại – đường, 23 G4, Nguyễn Kiệm, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Chay Hoa Sen như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh canh Sáu Liên 1, Gia Huỳnh