Nhà hàng Hàn Quốc Myung Ga – Tầng 1 Kumho Asiana Plaza, 39 Đ. Lê Duẩn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tầng 1 Kumho Asiana Plaza, 39 Đ. Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 3184
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.812.589, 1.067.005.597


Địa chỉ Nhà hàng Hàn Quốc Myung Ga ở đâu?

Tầng 1 Kumho Asiana Plaza, 39 Đ. Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hàn Quốc Myung Ga như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Papas' Chicken, S37-1 Hưng Vượng 2, Bùi Bằng Đoàn