Nhà hàng Hoàng Tâm – Phan Xích Long – 352 Phan Xích Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 352 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6670 2121
Trang web nhahanghoangtam.vn
Vị trí chính xác 107.993.241, 10.668.632.099.999.900


Địa chỉ Nhà hàng Hoàng Tâm - Phan Xích Long ở đâu?

352 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Hoàng Tâm - Phan Xích Long như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  QQ Coffee, 284/23, Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh