Nhà hàng Khoái, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 0013
Trang web khoairestaurant.com
Vị trí chính xác 107.813.281, 1.066.911.473


Địa chỉ Nhà hàng Khoái ở đâu?

16 Lê Quý Đôn, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Khoái như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ăn Hồng Tiến, Phường 3