Nhà Hàng Phương Xưa, 86 Võ Văn Tần

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 86 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 6588
Trang web
Vị trí chính xác 10.776.036.999.999.900, 106.689.548


Địa chỉ Nhà Hàng Phương Xưa ở đâu?

86 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Phương Xưa như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00]

Mạng xã hội của Nhà Hàng Phương Xưa là gì?

facebook: https://www.facebook.com/nhahangphuongxua86/

Hình ảnh

Xem thêm:  TASTY Kitchen - Nguyễn Gia Trí