Nhà Hàng Sân Vườn Tư Trì – Nhà Hàng Tiệc Cưới – 499 Đ. Lê Văn Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 499 Đ. Lê Văn Thọ, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6295 1008
Trang web tutri.com
Vị trí chính xác 108.503.742, 10.665.602.249.999.900


Xem thêm:  Lẩu Cua Đồng - Dì Hồng, Phường 4