Nhà hàng sinh thái Câu cá Tây Ninh, Hiệp Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 74G3+WXG, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3855 252
Trang web
Vị trí chính xác 112.773.244, 1.061.049.645


Địa chỉ Nhà hàng sinh thái Câu cá Tây Ninh ở đâu?

74G3+WXG, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng sinh thái Câu cá Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Những Người Bạn - 14 Đ. Phan Văn Trị