Nhà hàng Thôi Nôi THOÁNG VIỆT – số 1 Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ số 1 Quang Trung, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 445 67 81
Trang web nhahangthoangviet.com
Vị trí chính xác 108.265.012, 10.667.882.859.999.900


Địa chỉ Nhà hàng Thôi Nôi THOÁNG VIỆT ở đâu?

số 1 Quang Trung, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Thôi Nôi THOÁNG VIỆT như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00], Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lẩu dê Đồng Hương - 663 Tô Ngọc Vân