Nhà Hàng Tiệc Cưới Li Do, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 737 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3923 4007
Trang web
Vị trí chính xác 107.555.784, 1.066.826.341


Địa chỉ Nhà Hàng Tiệc Cưới Li Do ở đâu?

737 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiệc Cưới Li Do như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoàng Yến Buffet, 11 Sư Vạn Hạnh