Nhà Hàng Tiệc Cưới Ngọc Trâm – 948 Nguyễn Văn Quá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 948 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3715 1632
Trang web ngoctram.com.vn
Vị trí chính xác 108.493.683, 106.636.752


Địa chỉ Nhà Hàng Tiệc Cưới Ngọc Trâm ở đâu?

948 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tiệc Cưới Ngọc Trâm như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Địa chỉ email của Nhà Hàng Tiệc Cưới Ngọc Trâm là gì?

ngoctram.0948@gmail.com, recruitment@gnt.com.vn, dannguyenofficial@gmail.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Tiệc Cưới Venus, Sơn Kỳ