Nhà Hàng Yeolkwang, 93 Khu phố Hưng Gia 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 93 Khu phố Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0778 491 183
Trang web
Vị trí chính xác 107.325.163, 10.670.718.989.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Yeolkwang ở đâu?

93 Khu phố Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Yeolkwang như thế nào?

Thứ Tư:[16:30-23:00], Thứ Năm:[16:30-23:00], Thứ Sáu:[16:30-23:00], Thứ Bảy:[16:30-23:00], Chủ Nhật:[16:30-23:00], Thứ Hai:[16:30-23:00], Thứ Ba:[16:30-23:00]

Mạng xã hội của Nhà Hàng Yeolkwang là gì?

facebook: https://www.facebook.com/nhahangchangiohanquoc/

Hình ảnh

Xem thêm:  Mì Cay Seoul - 1093 Nguyễn Ảnh Thủ