Nhà Hưu Dưỡng Phát Diệm – 212 Lê Đức Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 212 Lê Đức Thọ, Phường 15, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3894 8059
Trang web
Vị trí chính xác 1.084.574, 10.667.161.499.999.900


Xem thêm:  Nhà Thờ Giáo Xứ Tam Hải - 180 Đ. Tam Châu