Nha Khoa Đỗ Phi Oanh, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 42 Lương Ngọc Quyến, Phường 13, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3856 2860
Trang web
Vị trí chính xác 107.467.925, 10.665.871.589.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Khoa Thiên Sứ, Tân Hưng