Nha Khoa DUNG HỒ – 44 Đ. Đinh Tiên Hoàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 44 Đ. Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3910 4018
Trang web
Vị trí chính xác 10.789.633, 106.698.606


Địa chỉ Nha Khoa DUNG HỒ ở đâu?

44 Đ. Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa DUNG HỒ như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-00:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Khoa Minh Tú, Phường 14