Nha khoa Hoàng Nha – 75 Hoàng Hoa Thám

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 75 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 480 08 28
Trang web
Vị trí chính xác 108.062.576, 10.669.004.849.999.900


Địa chỉ Nha khoa Hoàng Nha ở đâu?

75 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha khoa Hoàng Nha như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Mạng xã hội của Nha khoa Hoàng Nha là gì?

facebook: https://www.facebook.com/nhakhoahoangnhachinhanh1/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Khoa Việt Đức, Đa Phước