Nha Khoa Kim – 345 Lê Văn Sỹ – 345 Lê Văn Sỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 345 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7308 6899
Trang web nhakhoakim.com
Vị trí chính xác 107.881.772, 1.066.770.482


Địa chỉ Nha Khoa Kim - 345 Lê Văn Sỹ ở đâu?

345 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Kim - 345 Lê Văn Sỹ như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-16:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Mạng xã hội của Nha Khoa Kim - 345 Lê Văn Sỹ là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Dentist—Dental-Office/Nha-Khoa-Kim-2026178784078178/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Trồng Răng 178, Phường 5