Nha Khoa Mỹ Linh Quận 12 – 4A Tổ 13 Kp2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4A Tổ 13 Kp2, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6250 7802
Trang web
Vị trí chính xác 10.876.285.399.999.900, 10.664.626.919.999.900


Địa chỉ Nha Khoa Mỹ Linh Quận 12 ở đâu?

4A Tổ 13 Kp2, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Mỹ Linh Quận 12 như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Khoa Doly, Phường 9