Nha Khoa Răng Sứ Gò Vấp-Uy Tín Cao Sài Gòn – 919 Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 919 Quang Trung, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3996 9314
Trang web
Vị trí chính xác 108.454.584, 10.663.810.939.999.900


Địa chỉ Nha Khoa Răng Sứ Gò Vấp-Uy Tín Cao Sài Gòn ở đâu?

919 Quang Trung, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Khoa Răng Sứ Gò Vấp-Uy Tín Cao Sài Gòn như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-11:30], Thứ Hai:[08:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Khoa Vạn Hạnh, Phường 6