Nha Khoa Tấm Dentist – Nha khoa thẩm mỹ quốc tế, Tân Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 98 Hoàng Trọng Mậu, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 096 660 56 00
Trang web 028 5411 1189
Vị trí chính xác Tân Phong, Phòng khám nha khoa


Xem thêm:  NHA KHOA BÌNH ĐĂNG, Phường 5