Nhà May Áo Dài Trần Được, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 830 40 25
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.747.663, 10.668.222


Địa chỉ Nhà May Áo Dài Trần Được ở đâu?

31 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà May Áo Dài Trần Được như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà may áo dài Sông Hương - 357/1a Nguyễn Trọng Tuyển