Nhà máy Bê tông Lê Phan – Củ Chi, Đường Tam Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Tam Tân, Tân An Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3790 3475
Trang web lephan.com.vn
Vị trí chính xác 109.421.377, 10.645.473.899.999.900


Địa chỉ Nhà máy Bê tông Lê Phan - Củ Chi ở đâu?

Đường Tam Tân, Tân An Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà máy Bê tông Lê Phan - Củ Chi như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty cổ phần bê tông và cấu kiện Tây Ninh, Trường Đông