Nhà Nghỉ – 2, Tổ 8B, Khu Phố 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2, Tổ 8B, Khu Phố 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0778 890 853
Trang web
Vị trí chính xác 108.834.463, 1.066.703.938


Địa chỉ Nhà Nghỉ ở đâu?

2, Tổ 8B, Khu Phố 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  K300 - 53 Đ.C18