Nhà Nghỉ – 70/4, Tổ 1A, Khu Phố 3A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 70/4, Tổ 1A, Khu Phố 3A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 387 23 22
Trang web
Vị trí chính xác 108.609.071, 1.066.427.543


Địa chỉ Nhà Nghỉ ở đâu?

70/4, Tổ 1A, Khu Phố 3A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại An Hotel - 10 Đ. Nguyễn Thị Tú