Nhà Nghỉ MINH ANH, Khu Phó 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 33 QL1A, Khu Phó 1, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0369 699 470
Trang web
Vị trí chính xác 107.195.515, 10.660.167.369.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Biển Sao - 6 Dương Quãng Hàm