Nhà nghỉ Phúc Minh – 6 Nguyễn Huy Lượng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6258 8618
Trang web
Vị trí chính xác 108.050.266, 1.066.958.408


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Vân Lưu, 20 Tân Mỹ