NHÀ SÁCH ĐỘC LẬP – 218 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 218 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 720 76 01
Trang web
Vị trí chính xác 107.926.754, 1.066.307.441


Địa chỉ NHÀ SÁCH ĐỘC LẬP ở đâu?

218 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của NHÀ SÁCH ĐỘC LẬP như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Sách Phật Giáo - 750 Nguyễn Kiệm