Nhà sách Đức bà Hòa Bình – 1 Công xã Paris

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3825 0745
Trang web ducbahoabinhbooks-osp.com
Vị trí chính xác 107.786.963, 1.066.992.181


Địa chỉ Nhà sách Đức bà Hòa Bình ở đâu?

1 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà sách Đức bà Hòa Bình như thế nào?

Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[08:00-11:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30], Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[08:00-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà sách Huy Hoàng - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - 357A Lê Văn Sỹ