Nhà Sách FAHASA Phạm Văn Đồng – Tầng 3 TTTM Sense City Số 240-242 Đại lộ, Đ. Phạm Văn Đồng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tầng 3 TTTM Sense City Số 240-242 Đại lộ, Đ. Phạm Văn Đồng, P, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3636 2430
Trang web fahasasg.com.vn
Vị trí chính xác 108.277.447, 1.067.222.415


Địa chỉ Nhà Sách FAHASA Phạm Văn Đồng ở đâu?

Tầng 3 TTTM Sense City Số 240-242 Đại lộ, Đ. Phạm Văn Đồng, P, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Sách FAHASA Phạm Văn Đồng như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Địa chỉ email của Nhà Sách FAHASA Phạm Văn Đồng là gì?

fahasa-sg@fahasa.com.vn, ttshanoi@fahasa.com.vn, ttsxuanthu@fahasa.com.vn, ttcntt@fahasa.com.vn, trungtamptdl@cantho.gov.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY - 40C Nguyễn Văn Đậu, Ohuowfng 5, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh